Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 63 Phố Tô Ngọc Vân, Quảng An (04) 3 829 4999 Chi tiết


Đại sứ quán Ăng-gô-la tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất
Đại sứ quán Ni-giê-ri-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Triều Tiên
Đại sứ quán Bu-run-đi tại Trung quốc
Đại sứ quán I-ran tại Việt Nam
Đại sứ quán Tuy-ni-di tại Trung quốc
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Đại sứ quán Ê-ti-ô-pi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Palestinian Territory tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hồng Kông
Đại sứ quán Lít-va tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ni-giê-ri-a
Đại sứ quán Sri Lan ka tại Việt Nam
Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-kít-xtan tại Việt Nam
Đại sứ quán A-rập Xê-út tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Ý
Đại sứ quán Ga - na tại Trung quốc
Đại sứ quán An-giê-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Ác-mê-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Mô-ri-ta-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Liên kết website