Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 58-60 Phố Trần Hưng Đạo (04) 3 824 4989/90/94; (04) 3 934 2647 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 55 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 (08) 3 823 7050 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam
Đại sứ quán Xlô-va-kia tại Thái Lan
Đại sứ quán Bu-run-đi tại Trung quốc
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
Đại sứ quán Na-uy tại Việt Nam
Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Việt Nam
Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam
Đại sứ quán A-rập Xê-út tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Mô-ri-ta-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán Xi-ri tại Trung quốc
Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-xra-en
Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-giăm-bích
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán O-man tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Chi - Lê
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Hun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Ghi-nê Xích Đạo tại Trung quốc
Liên kết website