Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Áo tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Tầng 8, Toà nhà Prime Center, 53 Phố Quang Trung. (04) 3 943 3050 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Áo tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: Tầng 8, Toà nhà Prime Center, 53 Phố Quang Trung.
Điện thoại: (04) 3 943 3050
Fax: (04) 3 943 3055
Email: hanoi-ob@bmeia.gv.at


Đại sứ quán Lít-va tại Việt Nam
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Đại sứ quán Palestinian Territory tại Việt Nam
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Đại sứ quán Ma-đa-ga-xca tại Trung quốc
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Man-đi-vơ tại Ấn Độ
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Đại sứ quán Pê-ru tại Thái Lan
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-giăm-bích
Đại sứ quán Buốc-ki-na Pha-xô tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán Áo tại Việt Nam
Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Bru-nây Đa-ra-xu-lam tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán I-rắc tại Việt Nam
Đại sứ quán Bra-xin tại Việt Nam
Đại sứ quán Bu-run-đi tại Trung quốc
Đại sứ quán Xlô-va-kia tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga
Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na
Liên kết website