Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Áo tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Tầng 8, Toà nhà Prime Center, 53 Phố Quang Trung. (04) 3 943 3050 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Áo tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: Tầng 8, Toà nhà Prime Center, 53 Phố Quang Trung.
Điện thoại: (04) 3 943 3050
Fax: (04) 3 943 3055
Email: hanoi-ob@bmeia.gv.at


Đại sứ quán Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ý
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Đại sứ quán Sri Lan ka tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Đại sứ quán Chi - Lê tại Việt Nam
Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Thái Lan
Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Trung quốc
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Lít-va tại Việt Nam
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Đại sứ quán An-ba-ni tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật bản
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
Đại sứ quán Xu-đăng tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
Đại sứ quán Gooc-đa-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam
Đại sứ quán Bê-nanh tại Trung quốc
Đại sứ quán O-man tại Thái Lan
Đại sứ quán Si-ê-ra-lê-ôn tại Trung quốc
Đại sứ quán Gia-mai-ca tại Trung quốc
Đại sứ quán Ruanda tại Trung quốc
Liên kết website