Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 3 Phố Chùa Một Cột (04) 3 845 2027; (04) 3 845 3728 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Tầng 11, trung tâm Saigon Centre, 65 Đường Lê Lợi, Quận 1 (08) 3 914 2883 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Ba lan tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 3 Phố Chùa Một Cột
Điện thoại: (04) 3 845 2027; (04) 3 845 3728
Fax: (04) 3 823 6914
Email: polamb@hn.vnn.vn


Đại sứ quán Ý tại Việt Nam
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Đại sứ quán O-man tại Thái Lan
Đại sứ quán Dăm- bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Na-mi-bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Đại sứ quán Niu-di-lân tại Việt Nam
Đại sứ quán Gia-mai-ca tại Trung quốc
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Việt Nam
Đại sứ quán Bru-nây Đa-ra-xu-lam tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại sứ quán Buốc-ki-na Pha-xô tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Gim-ba-buê tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Đại sứ quán An-ba-ni tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Tuy-ni-di tại Trung quốc
Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Ni-giê-ri-a tại Việt Nam
Liên kết website