Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 3 Phố Chùa Một Cột (04) 3 845 2027; (04) 3 845 3728 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Tầng 11, trung tâm Saigon Centre, 65 Đường Lê Lợi, Quận 1 (08) 3 914 2883 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Ba lan tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 3 Phố Chùa Một Cột
Điện thoại: (04) 3 845 2027; (04) 3 845 3728
Fax: (04) 3 823 6914
Email: polamb@hn.vnn.vn


Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Đại sứ quán Pa-kít-xtan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Triều Tiên
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật bản
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất
Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Đại sứ quán Việt Nam tại Qua-ta
Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Việt Nam
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ni-giê-ri-a
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Bra-xin tại Việt Nam
Đại sứ quán Ác-hen-ti-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
Đại sứ quán Niu-di-lân tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai xơ len tại Trung quốc
Đại sứ quán Gia-mai-ca tại Trung quốc
Đại sứ quán Bê-nanh tại Trung quốc
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam
Đại sứ quán Xu-đăng tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán I-rắc tại Việt Nam
Liên kết website