Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 3 Phố Chùa Một Cột (04) 3 845 2027; (04) 3 845 3728 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Tầng 11, trung tâm Saigon Centre, 65 Đường Lê Lợi, Quận 1 (08) 3 914 2883 Chi tiết


Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc
Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Đại sứ quán Áo tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Chi - Lê
Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam
Đại sứ quán Xlô-va-kia tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Đại sứ quán Lít-va tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán U-ru-goay tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-kia
Đại sứ quán Na-uy tại Việt Nam
Đại sứ quán Đài Loan tại Việt Nam
Đại sứ quán Li-bi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam
Liên kết website