Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 3 Phố Chùa Một Cột (04) 3 845 2027; (04) 3 845 3728 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Tầng 11, trung tâm Saigon Centre, 65 Đường Lê Lợi, Quận 1 (08) 3 914 2883 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Đại sứ quán Đức tại Việt Nam
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri
Đại sứ quán Ý tại Việt Nam
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Gooc-đa-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Đại sứ quán Ác-mê-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán An-giê-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Dominicana tại Ấn Độ
Đại sứ quán I-rắc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
Đại sứ quán Gia-mai-ca tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc
Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam
Đại sứ quán Nê-pal tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Đại sứ quán Hun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Chi - Lê
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Liên kết website