Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Tầng 9, toà nhà Hà Nội Tower, 49 Phố Hai Bà Trưng. (04) 3 934 6179/80 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 105, Dương Văn An, Khu Phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 84.8.6281.8001 Chi tiết


Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Đại sứ quán Lít-va tại Việt Nam
Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam
Đại sứ quán Tan-da-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ni-giê-ri-a
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét
Đại sứ quán Ai xơ len tại Trung quốc
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật bản
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Ga - na tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Đại sứ quán Mô-ri-ta-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Tuy-ni-di tại Trung quốc
Đại sứ quán O-man tại Thái Lan
Đại sứ quán Áo tại Việt Nam
Đại sứ quán Ăng-gô-la tại Trung quốc
Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Thái Lan
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
Đại sứ quán Si-ê-ra-lê-ôn tại Trung quốc
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Liên kết website