Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Tầng 9, toà nhà Hà Nội Tower, 49 Phố Hai Bà Trưng. (04) 3 934 6179/80 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 105, Dương Văn An, Khu Phố 5, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 84.8.6281.8001 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Đại sứ quán Lít-va tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Ca-giắc-xtan tại Trung quốc
Đại sứ quán Man-ta tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật bản
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
Đại sứ quán Bra-xin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại sứ quán Đài Loan tại Việt Nam
Đại sứ quán Ghi-nê Xích Đạo tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Thái Lan
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Đức tại Việt Nam
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hoà Séc
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Chi - Lê tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc
Đại sứ quán Xu-đăng tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Mi-an-ma tại Việt Nam
Liên kết website