Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 13 Phố Chu Văn An (04) 3 845 4131/2 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 28 Đường Mạc Đình Chi, Quận 1 (08) 3 829 0585 Chi tiết


Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Ác-mê-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Hun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại sứ quán Li-bi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Gia-mai-ca tại Trung quốc
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Xlô-va-kia tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri
Đại sứ quán Ma-đa-ga-xca tại Trung quốc
Đại sứ quán A-rập Xê-út tại Thái Lan
Đại sứ quán Niu-di-lân tại Việt Nam
Đại sứ quán Lít-va tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-giăm-bích
Đại sứ quán Cote D 'Ivoire tại Trung quốc
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán Crô-a-ti-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Đại sứ quán Bê-nanh tại Trung quốc
Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam
Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại toàn quốc 1900 5555 45
hoặc (04) 3 926 2324
Hotline: Mr Sơn 098 305 2468

Yahoo Chat = Chat với Mr Sơn
Skype Chat = Chát với Mr Sơn sonvisa


Thời gian làm việc tại VINASET
  Thứ 2-6 Thứ 7 CN, Lễ,Tết
Sáng 8h-12h 9h-11h Nghỉ
Chiều 13h30-17h Nghỉ Nghỉ

Các trường hợp làm nhanh khẩn thì nộp hồ sơ trước 10h
 
Liên kết website