Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 13 Phố Chu Văn An (04) 3 845 4131/2 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 28 Đường Mạc Đình Chi, Quận 1 (08) 3 829 0585 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hồng Kông
Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Ác-mê-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc
Đại sứ quán Ác-hen-ti-na tại Việt Nam
Đại sứ quán An-ba-ni tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-giắc-xtan
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
Đại sứ quán A-dec-bai-gian tại Trung quốc
Đại sứ quán I-ran tại Việt Nam
Đại sứ quán Xi-ri tại Trung quốc
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Đại sứ quán Bra-xin tại Việt Nam
Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Sri Lan ka tại Việt Nam
Liên kết website