Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Số 29 đường Trần Phú (04) 3 845 3836/7, (04) 3 843 0245/6 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 126 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 (08) 3 829 1967 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: Số 29 đường Trần Phú
Điện thoại: (04) 3 845 3836/7, (04) 3 843 0245/6
Fax: (04) 3 845 3838, (04) 3 843 9969
Điện thoại ngoài giờ: 8453836/ 8453836/ 8453836/ 8453836
Website: http://www.hanoi.diplo.de


Đại sứ quán Niu-di-lân tại Việt Nam
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam
Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Cote D 'Ivoire tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Can-na-đa
Đại sứ quán Ăng-gô-la tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Đại sứ quán Lít-va tại Trung quốc
Đại sứ quán Chi - Lê tại Việt Nam
Đại sứ quán Hun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Triều Tiên
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán Đài Loan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-xra-en
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán Mi-an-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam
Đại sứ quán Bra-xin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-kia
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây Đa-ra-xu-lam
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Liên kết website