Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Số 29 đường Trần Phú (04) 3 845 3836/7, (04) 3 843 0245/6 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 126 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 (08) 3 829 1967 Chi tiết


Đại sứ quán Tan-da-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Xi-ri tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan
Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Việt Nam tại Hồng Kông
Đại sứ quán Pa-kít-xtan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
Đại sứ quán Ê-ti-ô-pi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Ý tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
Đại sứ quán Bru-nây Đa-ra-xu-lam tại Việt Nam
Đại sứ quán Áo tại Việt Nam
Đại sứ quán Úc tại Việt Nam
Đại sứ quán Nê-pal tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam
Liên kết website