Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Tầng 06, toà nhà Daeha Office Tower, 360 Phố Kim Ma. (04) 3 831 5650 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Căn hộ 901, toà nhà Saigon Tower, 29 Đại Lộ Lê Duẩn, Quận 1. (08) 3 823 5932 Chi tiết


Đại sứ quán Tô-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam
Đại sứ quán I-ran tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đại sứ quán Dominicana tại Ấn Độ
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Na-mi-bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán Bru-nây Đa-ra-xu-lam tại Việt Nam
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Đại sứ quán Si-ê-ra-lê-ôn tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Gim-ba-buê tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Ni-giê-ri-a
Đại sứ quán Xlô-ven-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Hồng Kông
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Xô-ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán A-dec-bai-gian tại Trung quốc
Đại sứ quán O-man tại Thái Lan
Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Liên kết website