Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Tầng 06, toà nhà Daeha Office Tower, 360 Phố Kim Ma. (04) 3 831 5650 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Căn hộ 901, toà nhà Saigon Tower, 29 Đại Lộ Lê Duẩn, Quận 1. (08) 3 823 5932 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán Xlô-va-kia tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ni-giê-ri-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
Đại sứ quán Bra-xin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Triều Tiên
Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam
Đại sứ quán Pê-ru tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-kia
Đại sứ quán Xlô-ven-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Can-na-đa
Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Gim-ba-buê tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Bu-run-đi tại Trung quốc
Đại sứ quán Xi-ri tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Chi - Lê
Đại sứ quán Ma-đa-ga-xca tại Trung quốc
Đại sứ quán Áo tại Việt Nam
Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam
Đại sứ quán Tan-da-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam
Đại sứ quán Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Liên kết website