Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Tầng 7, Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 84-4-3771-0404 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 107 Đường Nguyễn Du, quận 1 (08) 3 822 5757 Chi tiết


Đại sứ quán Pê-ru tại Thái Lan
Đại sứ quán Ai xơ len tại Trung quốc
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Chi - Lê
Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán U-ru-goay tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
Đại sứ quán Pa-kít-xtan tại Việt Nam
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đại sứ quán Pa-pua Nie Ghi-nê tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Na-mi-bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Ê-ti-ô-pi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Đại sứ quán Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam
Đại sứ quán Ma-đa-ga-xca tại Trung quốc
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Liên kết website