Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Hun-ga-ri tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Tầng 12, Toà Nhà Daeha Business Center,360 Phố Kim Mã. (04) 3 771 5714/5 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Hun-ga-ri tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: Tầng 12, Toà Nhà Daeha Business Center,360 Phố Kim Mã.
Điện thoại: (04) 3 771 5714/5
Fax: (04) 3 7715716
Điện thoại ngoài giờ: 7715714/15
Email: mission.hoi@kum.hu


Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Đại sứ quán Pa-kít-xtan tại Việt Nam
Đại sứ quán Xlô-ven-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-kia
Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
Đại sứ quán Xlô-va-kia tại Thái Lan
Đại sứ quán Lít-va tại Trung quốc
Đại sứ quán Bê-nanh tại Trung quốc
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam
Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Đại sứ quán An-ba-ni tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán An-giê-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hun-ga-ri
Liên kết website