Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Hun-ga-ri tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Tầng 12, Toà Nhà Daeha Business Center,360 Phố Kim Mã. (04) 3 771 5714/5 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Hun-ga-ri tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: Tầng 12, Toà Nhà Daeha Business Center,360 Phố Kim Mã.
Điện thoại: (04) 3 771 5714/5
Fax: (04) 3 7715716
Điện thoại ngoài giờ: 7715714/15
Email: mission.hoi@kum.hu


Đại sứ quán Man-ta tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga
Đại sứ quán Dăm- bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Hun-ga-ri
Đại sứ quán Si-ê-ra-lê-ôn tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét
Đại sứ quán I-rắc tại Việt Nam
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-pua Nie Ghi-nê tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-giắc-xtan
Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Mi-an-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Palestinian Territory tại Việt Nam
Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam
Đại sứ quán I-ran tại Việt Nam
Đại sứ quán Ga - na tại Trung quốc
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc
Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Thái Lan
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai xơ len tại Trung quốc
Đại sứ quán Gim-ba-buê tại Ma-lai-xi-a
Liên kết website