Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Hun-ga-ri tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Tầng 12, Toà Nhà Daeha Business Center,360 Phố Kim Mã. (04) 3 771 5714/5 Chi tiết


Đại sứ quán I-ran tại Việt Nam
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Ni-giê-ri-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Man-ta tại Trung quốc
Đại sứ quán Bê-la-rút tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Ê-ti-ô-pi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Can-na-đa
Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Đại sứ quán Dăm- bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hun-ga-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
Đại sứ quán Pê-ru tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán Ai xơ len tại Trung quốc
Đại sứ quán Chi - Lê tại Việt Nam
Đại sứ quán Nê-pal tại Mi-an-ma
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại toàn quốc 1900 5555 45
hoặc (04) 3 926 2324
Hotline: Mr Sơn 098 305 2468

Yahoo Chat = Chat với Mr Sơn
Skype Chat = Chát với Mr Sơn sonvisa


Thời gian làm việc tại VINASET
  Thứ 2-6 Thứ 7 CN, Lễ,Tết
Sáng 8h-12h 9h-11h Nghỉ
Chiều 13h30-17h Nghỉ Nghỉ

Các trường hợp làm nhanh khẩn thì nộp hồ sơ trước 10h
 
Liên kết website