Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 27-29 Âu Cơ, Tây Hồ (địa chỉ mới) Hanoi Lake View, 28 Đường Thanh Niên (địa chỉ cũ) (04) 3 7152 254; visa (04) 3 715 2263 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây Đa-ra-xu-lam
Đại sứ quán Việt Nam tại Can-na-đa
Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
Đại sứ quán Căm-pu-chia tại Việt Nam
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Đại sứ quán Li-bi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Ghi-nê tại Trung quốc
Đại sứ quán Ăng-gô-la tại Trung quốc
Đại sứ quán I-xra-en tại Việt Nam
Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Man-ta tại Trung quốc
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam
Đại sứ quán Qua-ta tại Thái Lan
Đại sứ quán Gia-mai-ca tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam
Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất tại Trung quốc
Đại sứ quán Xi-ri tại Trung quốc
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Na-mi-bi-a tại Trung quốc
Liên kết website