Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 191 Phố La Thành. (04) 3 833 6991, (04) 3 833 6992 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 40 Đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3 (08) 3 930 3936 Chi tiết
Đà Nẵng 22 Đường Trần Phú (0511) 3 822 380 – (0511) 3 818 528 Chi tiết


Đại sứ quán A-dec-bai-gian tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Đại sứ quán Mi-an-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Đại sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam
Đại sứ quán I-rắc tại Việt Nam
Đại sứ quán Dominicana tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Đại sứ quán Tô-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Li-bi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Đại sứ quán Đức tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
Đại sứ quán Si-ê-ra-lê-ôn tại Trung quốc
Đại sứ quán Tuy-ni-di tại Trung quốc
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán Xu-đăng tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Sri Lan ka tại Việt Nam
Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
Đại sứ quán Palestinian Territory tại Việt Nam
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Chi - Lê tại Việt Nam
Đại sứ quán Lít-va tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Liên kết website