Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 191 Phố La Thành. (04) 3 833 6991, (04) 3 833 6992 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 40 Đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3 (08) 3 930 3936 Chi tiết
Đà Nẵng 22 Đường Trần Phú (0511) 3 822 380 – (0511) 3 818 528 Chi tiết


Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất tại Trung quốc
Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Đại sứ quán Tan-da-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Buốc-ki-na Pha-xô tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Triều Tiên
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Ý tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Gooc-đa-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Đại sứ quán Tô-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Can-na-đa tại Việt Nam
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Sri Lan ka tại Việt Nam
Đại sứ quán Đức tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Đại sứ quán Ác-mê-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Dăm- bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán Na-uy tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc
Đại sứ quán U-ru-goay tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam
Liên kết website