Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Số 7 Đường Láng Hạ (04) 3 850 5000 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 4 Đường Lê Duẩn, Quận 1 (08) 3 822 9433 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: Số 7 Đường Láng Hạ
Điện thoại: (04) 3 850 5000
Fax: (04) 3 850 5010


Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Triều Tiên
Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Man-đi-vơ tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Đại sứ quán Si-ê-ra-lê-ôn tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán A-dec-bai-gian tại Trung quốc
Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại sứ quán Na-uy tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Đại sứ quán Tô-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Úc tại Việt Nam
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hoà Séc
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Ruanda tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất
Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi
Đại sứ quán I-ran tại Việt Nam
Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam
Liên kết website