Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Na-uy tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Tầng 8th, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam (04) 3974 8900 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 21-23 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 (84-8) 38296869 - 38296870 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Na-uy tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: Tầng 8th, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (04) 3974 8900
Fax: (04) 3974 3301
Email: emb.hanoi@mfa // Visum.Hanoi@mfa.no
Website: http://www.norway.org.vn/


Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Việt Nam
Đại sứ quán A-rập Xê-út tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam
Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Pê-ru tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây Đa-ra-xu-lam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Đại sứ quán Bra-xin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ quán An-ba-ni tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán I-rắc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Chi - Lê
Đại sứ quán Mô-ri-ta-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan
Đại sứ quán U-ru-goay tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
Liên kết website