Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 27 Phố Liễu Giai (04) 3 846 3000 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 13 - 17 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1 (08) 3 822 5314 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Nhật bản tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 27 Phố Liễu Giai
Điện thoại: (04) 3 846 3000
Fax: (04) 3 846 3043
Email: soumuhan@vnn.vn


Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Ma-đa-ga-xca tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Bu-run-đi tại Trung quốc
Đại sứ quán Đức tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi
Đại sứ quán Sri Lan ka tại Việt Nam
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Si-ê-ra-lê-ôn tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Đại sứ quán Na-uy tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Man-đi-vơ tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga
Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
Đại sứ quán Na-mi-bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Đại sứ quán Pê-ru tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Qua-ta
Đại sứ quán Xu-đăng tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán U-ru-goay tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam
Liên kết website