Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 27 Phố Liễu Giai (04) 3 846 3000 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 13 - 17 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1 (08) 3 822 5314 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam
Đại sứ quán Ê-ti-ô-pi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Thái Lan
Đại sứ quán Đài Loan tại Việt Nam
Đại sứ quán Nê-pal tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Xlô-ven-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Đại sứ quán Ma-đa-ga-xca tại Trung quốc
Đại sứ quán Ác-mê-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán I-xra-en tại Việt Nam
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Úc tại Việt Nam
Đại sứ quán Chi - Lê tại Việt Nam
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán A-rập Xê-út tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Đại sứ quán Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Qua-ta tại Thái Lan
Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Việt Nam
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Tuy-ni-di tại Trung quốc
Đại sứ quán Crô-a-ti-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Triều Tiên
Liên kết website