Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 27 Phố Liễu Giai (04) 3 846 3000 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 13 - 17 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1 (08) 3 822 5314 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-giăm-bích
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-xra-en
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na
Đại sứ quán Li-bi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Ruanda tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán Việt Nam tại Qua-ta
Đại sứ quán Ác-mê-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc
Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam
Đại sứ quán Ê-ti-ô-pi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Đại sứ quán Chi - Lê tại Việt Nam
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Căm-pu-chia
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Sri Lan ka tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật bản
Đại sứ quán Dăm- bi-a tại Trung quốc
Liên kết website