Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 27 Phố Liễu Giai (04) 3 846 3000 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 13 - 17 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1 (08) 3 822 5314 Chi tiết


Đại sứ quán Sri Lan ka tại Việt Nam
Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam
Đại sứ quán Úc tại Việt Nam
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Đại sứ quán Pa-pua Nie Ghi-nê tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Việt Nam
Đại sứ quán Ý tại Việt Nam
Đại sứ quán Lít-va tại Việt Nam
Đại sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam
Đại sứ quán Căm-pu-chia tại Việt Nam
Đại sứ quán An-giê-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Đại sứ quán Xlô-va-kia tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Việt Nam tại Can-na-đa
Đại sứ quán Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam
Đại sứ quán I-xra-en tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-giăm-bích
Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam
Liên kết website