Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 31 Phố Hai Ba Trưng (04) 3 826 6788 Chi tiết


Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Đại sứ quán Việt Nam tại Ni-giê-ri-a
Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Trung quốc
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Việt Nam
Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Li-bi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất
Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất tại Trung quốc
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Đại sứ quán Việt Nam tại Qua-ta
Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán U-ru-goay tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại I-xra-en
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại toàn quốc 1900 5555 45
hoặc (04) 3 926 2324
Hotline: Mr Sơn 098 305 2468

Yahoo Chat = Chat với Mr Sơn
Skype Chat = Chát với Mr Sơn sonvisa


Thời gian làm việc tại VINASET
  Thứ 2-6 Thứ 7 CN, Lễ,Tết
Sáng 8h-12h 9h-11h Nghỉ
Chiều 13h30-17h Nghỉ Nghỉ

Các trường hợp làm nhanh khẩn thì nộp hồ sơ trước 10h
 
Liên kết website