Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 31 Phố Hai Ba Trưng (04) 3 826 6788 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
Đại sứ quán Gim-ba-buê tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Ý
Đại sứ quán Ăng-gô-la tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Đại sứ quán Lít-va tại Trung quốc
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Ma-đa-ga-xca tại Trung quốc
Đại sứ quán Pa-pua Nie Ghi-nê tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Đại sứ quán An-ba-ni tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Việt Nam
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam
Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Bra-xin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan
Liên kết website