Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 57 Phố Trần Hưng Đạo (04) 3 944 5700 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 27 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 102 Đường Hai Bà Trưng. (08) 3 829 7231 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 57 Phố Trần Hưng Đạo
Điện thoại: (04) 3 944 5700
Fax: (04) 3 944 5717
Email: Ambafrance.HANOI@diplomatie.gouv.fr


Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Dăm- bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam
Đại sứ quán Pê-ru tại Thái Lan
Đại sứ quán Lít-va tại Trung quốc
Đại sứ quán Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Qua-ta
Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na
Đại sứ quán Na-uy tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hồng Kông
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Đại sứ quán Na-mi-bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Niu-di-lân tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ
Liên kết website