Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 57 Phố Trần Hưng Đạo (04) 3 944 5700 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 27 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 102 Đường Hai Bà Trưng. (08) 3 829 7231 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 57 Phố Trần Hưng Đạo
Điện thoại: (04) 3 944 5700
Fax: (04) 3 944 5717
Email: Ambafrance.HANOI@diplomatie.gouv.fr


Đại sứ quán O-man tại Thái Lan
Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Việt Nam
Đại sứ quán Man-ta tại Trung quốc
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Đại sứ quán Sri Lan ka tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Đại sứ quán Hun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Gim-ba-buê tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Chi - Lê tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán Việt Nam tại Hồng Kông
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật bản
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Chi - Lê
Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Đại sứ quán Việt Nam tại Hun-ga-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Đại sứ quán Ác-hen-ti-na tại Việt Nam
Liên kết website