Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Tầng 15 Toà nhà Hanoi Central Office Building,44B, Phố Lý Thường Kiệt (04) 3 934 6589 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 124 Đường Điện Biên Phủ, Ấp Dakao, Quận 1 (08) 3 820 5402 Chi tiết


Đại sứ quán An-giê-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
Đại sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam
Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Đại sứ quán Ghi-nê tại Trung quốc
Đại sứ quán A-dec-bai-gian tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đại sứ quán Bê-la-rút tại Việt Nam
Đại sứ quán Na-uy tại Việt Nam
Đại sứ quán Tô-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam
Đại sứ quán Man-đi-vơ tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật bản
Đại sứ quán Ma-đa-ga-xca tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba
Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Căm-pu-chia tại Việt Nam
Liên kết website