Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 46 Phố Hoàng Diệu (04) 3 845 3736(General), (04) 3 733 4684(Political), (04) 3 823 5569(Consul&Visa) Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 75 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. (08) 3 829 2457 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai xơ len tại Trung quốc
Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Việt Nam
Đại sứ quán Ác-hen-ti-na tại Việt Nam
Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Gim-ba-buê tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Ma-xê-đô-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Hun-ga-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Ni-giê-ri-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
Đại sứ quán Bu-run-đi tại Trung quốc
Đại sứ quán Úc tại Việt Nam
Đại sứ quán Mô-ri-ta-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-giắc-xtan
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Liên kết website