Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 46 Phố Hoàng Diệu (04) 3 845 3736(General), (04) 3 733 4684(Political), (04) 3 823 5569(Consul&Visa) Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 75 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. (08) 3 829 2457 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ quán Tô-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri
Đại sứ quán Bru-nây Đa-ra-xu-lam tại Việt Nam
Đại sứ quán Qua-ta tại Thái Lan
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hoà Séc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Đại sứ quán Ga - na tại Trung quốc
Đại sứ quán Man-ta tại Trung quốc
Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam
Đại sứ quán Ma-xê-đô-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Úc tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai xơ len tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Đại sứ quán I-ran tại Việt Nam
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Triều Tiên
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Đại sứ quán Crô-a-ti-a tại Ma-lai-xi-a
Liên kết website