Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Úc tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 8 Phố Đào Tấn, quận Ba Đình. (04) 3 831 7755 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Tầng 5, toà nhà Landmark, 5B Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1. (08) 3 829 6035 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Xlô-ven-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Xu-đăng tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Ai xơ len tại Trung quốc
Đại sứ quán Na-uy tại Việt Nam
Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán I-rắc tại Việt Nam
Đại sứ quán Na-mi-bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Can-na-đa tại Việt Nam
Đại sứ quán Pê-ru tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Đại sứ quán Ruanda tại Trung quốc
Đại sứ quán Đài Loan tại Việt Nam
Đại sứ quán Áo tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Pê-ru tại Thái Lan
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Việt Nam tại I-xra-en
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Liên kết website