Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Úc

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Australia 6 Timbarra Crescent, ơ Malley Canberra, ACT 2606 6286 6059, 6290 1549 Chi tiết
Sydney Suite 205, Level 2 Edgecliff Centre 203- 233 New South Head Road Edgecliff - NSW 2027 932 72 539, 932 71 912 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 6 Timbarra Crescent, ơ Malley Canberra, ACT 2606
Điện thoại: 6286 6059, 6290 1549
Fax: 6286 4534
Điện thoại ngoài giờ: 6282 3192, 6282 6680
Lãnh sự: 6290 1556
Email: Canberra@au.vnembassy.org
Mã điện thoại: 00-61-2


Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hoà Séc
Đại sứ quán Dăm- bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Tuy-ni-di tại Trung quốc
Đại sứ quán Ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Gooc-đa-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Thái Lan
Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Palestinian Territory tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Úc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri
Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan
Đại sứ quán I-xra-en tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán I-ran tại Việt Nam
Liên kết website