Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Úc

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Australia 6 Timbarra Crescent, ơ Malley Canberra, ACT 2606 6286 6059, 6290 1549 Chi tiết
Sydney Suite 205, Level 2 Edgecliff Centre 203- 233 New South Head Road Edgecliff - NSW 2027 932 72 539, 932 71 912 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Việt Nam tại Australia

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 6 Timbarra Crescent, ơ Malley Canberra, ACT 2606
Điện thoại: 6286 6059, 6290 1549
Fax: 6286 4534
Điện thoại ngoài giờ: 6282 3192, 6282 6680
Lãnh sự: 6290 1556
Email: Canberra@au.vnembassy.org
Mã điện thoại: 00-61-2


Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Căm-pu-chia tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán U-ru-goay tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Ý tại Việt Nam
Đại sứ quán Gia-mai-ca tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Đại sứ quán Niu-di-lân tại Việt Nam
Đại sứ quán Ma-xê-đô-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Xéc-bi-a tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán Việt Nam tại Chi - Lê
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Ca-giắc-xtan tại Trung quốc
Đại sứ quán Bê-nanh tại Trung quốc
Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Đại sứ quán Ghi-nê tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ quán Na-mi-bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Ác-mê-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Nê-pal tại Mi-an-ma
Liên kết website