Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Berlin ELSENSTRASSE 3 12435 Berlin - Treptow 53630 - 108, 119,113, 104 Chi tiết
Bonn Konstantin Strase 37.53179 Bonn 357021, 957540 Chi tiết
Frankfurt Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt am Main 49-69-795 336 50 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam
Đại sứ quán Xi-ri tại Trung quốc
Đại sứ quán Man-đi-vơ tại Ấn Độ
Đại sứ quán An-giê-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đại sứ quán Ma-đa-ga-xca tại Trung quốc
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Xô-ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Bra-xin tại Việt Nam
Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Crô-a-ti-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Tô-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Bru-nây Đa-ra-xu-lam tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Đại sứ quán A-dec-bai-gian tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Cote D 'Ivoire tại Trung quốc
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Li-bi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Việt Nam
Đại sứ quán Pê-ru tại Thái Lan
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Xlô-va-kia tại Việt Nam
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Việt Nam
Liên kết website