Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Berlin ELSENSTRASSE 3 12435 Berlin - Treptow 53630 - 108, 119,113, 104 Chi tiết
Bonn Konstantin Strase 37.53179 Bonn 357021, 957540 Chi tiết
Frankfurt Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt am Main 49-69-795 336 50 Chi tiết


Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-kít-xtan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
Đại sứ quán Xô-ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Áo tại Việt Nam
Đại sứ quán Dominicana tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán I-xra-en tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-xra-en
Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Triều Tiên
Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Đại sứ quán Tan-da-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Cote D 'Ivoire tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Đại sứ quán Anh tại Việt Nam
Đại sứ quán Xéc-bi-a tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Việt Nam tại Chi - Lê
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Can-na-đa
Đại sứ quán A-dec-bai-gian tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
Liên kết website