Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
liên bang Nga Moscow, Bolshaya Pirogovskaia, 13 247 0212 Chi tiết
Vladivostok 107/1, Pushkinskaya Street Vladivostok - Russia 226 927 - 205814 - 226948 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-giăm-bích
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Triều Tiên
Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
Đại sứ quán Li-bi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Hồng Kông
Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Đại sứ quán Xô-ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Ác-mê-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Bê-la-rút tại Việt Nam
Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam
Đại sứ quán Na-uy tại Việt Nam
Đại sứ quán Gooc-đa-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Áo tại Việt Nam
Đại sứ quán Ga - na tại Trung quốc
Đại sứ quán Xu-đăng tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Pê-ru tại Thái Lan
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Đại sứ quán O-man tại Thái Lan
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Gia-mai-ca tại Trung quốc
Liên kết website