Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
liên bang Nga Moscow, Bolshaya Pirogovskaia, 13 247 0212 Chi tiết
Vladivostok 107/1, Pushkinskaya Street Vladivostok - Russia 226 927 - 205814 - 226948 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Đại sứ quán Dominicana tại Ấn Độ
Đại sứ quán Bun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán I-ran tại Việt Nam
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Palestinian Territory tại Việt Nam
Đại sứ quán Xô-ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Lít-va tại Việt Nam
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
Đại sứ quán Ác-hen-ti-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Can-na-đa
Đại sứ quán Man-đi-vơ tại Ấn Độ
Đại sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Dăm- bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Xlô-ven-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Bu-run-đi tại Trung quốc
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Pê-ru tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran
Đại sứ quán Ác-mê-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Ca-giắc-xtan tại Trung quốc
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hoà Séc
Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam
Liên kết website