Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Paris 62 Rue Boileau- 75016 Paris 44 14 6400 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga
Đại sứ quán Can-na-đa tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hồng Kông
Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-giăm-bích
Đại sứ quán Sri Lan ka tại Việt Nam
Đại sứ quán Man-ta tại Trung quốc
Đại sứ quán Na-uy tại Việt Nam
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam
Đại sứ quán Bê-la-rút tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam
Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Trung quốc
Đại sứ quán Niu-di-lân tại Việt Nam
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-pua Nie Ghi-nê tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Ác-mê-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Can-na-đa
Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan
Đại sứ quán Ai xơ len tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Liên kết website