Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Paris 62 Rue Boileau- 75016 Paris 44 14 6400 Chi tiết


Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
Đại sứ quán An-giê-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Lít-va tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Ê-ti-ô-pi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Ý tại Việt Nam
Đại sứ quán Xi-ri tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ
Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Việt Nam
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Bra-xin tại Việt Nam
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ý
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Đại sứ quán Việt Nam tại Căm-pu-chia
Đại sứ quán Xô-ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan
Đại sứ quán Gia-mai-ca tại Trung quốc
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Liên kết website