Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Ý tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 9 Phố Lê Phùng Hiểu. (04) 3 825 6246, (04) 3 825 6256 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Mondial Center Unit 205, 203 Đường Đồng Khởi, Quận 1 (08) 3 824 1998 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Ý tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 9 Phố Lê Phùng Hiểu.
Điện thoại: (04) 3 825 6246, (04) 3 825 6256
Fax: (04) 3 826 7602
Điện thoại ngoài giờ: 0903430950
Email: ambasciata.hanoi@esteri.it


Đại sứ quán Ca-giắc-xtan tại Trung quốc
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Việt Nam
Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét
Đại sứ quán Việt Nam tại Hun-ga-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Pa-kít-xtan tại Việt Nam
Đại sứ quán Sri Lan ka tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ quán Hy Lạp tại Việt Nam
Đại sứ quán An-ba-ni tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Đức tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc
Đại sứ quán Ghi-nê tại Trung quốc
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
Đại sứ quán Nê-pal tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Liên kết website