Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Ý tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 9 Phố Lê Phùng Hiểu. (04) 3 825 6246, (04) 3 825 6256 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Mondial Center Unit 205, 203 Đường Đồng Khởi, Quận 1 (08) 3 824 1998 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Đại sứ quán Ý tại Hà Nội

Tên gọi: Đại sứ quán
Địa chỉ: 9 Phố Lê Phùng Hiểu.
Điện thoại: (04) 3 825 6246, (04) 3 825 6256
Fax: (04) 3 826 7602
Điện thoại ngoài giờ: 0903430950
Email: ambasciata.hanoi@esteri.it


Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây Đa-ra-xu-lam
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc
Đại sứ quán I-xra-en tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Đại sứ quán Dominicana tại Ấn Độ
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
Đại sứ quán Ma-xê-đô-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Đại sứ quán Ác-mê-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-giắc-xtan
Đại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po
Đại sứ quán Pa-kít-xtan tại Việt Nam
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Đại sứ quán Mô-ri-ta-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Ghi-nê tại Trung quốc
Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Mi-an-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
Liên kết website