Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Ý tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 9 Phố Lê Phùng Hiểu. (04) 3 825 6246, (04) 3 825 6256 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Mondial Center Unit 205, 203 Đường Đồng Khởi, Quận 1 (08) 3 824 1998 Chi tiết


Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất
Đại sứ quán Si-ê-ra-lê-ôn tại Trung quốc
Đại sứ quán Gia-mai-ca tại Trung quốc
Đại sứ quán Ghi-nê tại Trung quốc
Đại sứ quán Pa-pua Nie Ghi-nê tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam
Đại sứ quán Đức tại Việt Nam
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán Palestinian Territory tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Đại sứ quán Bu-run-đi tại Trung quốc
Đại sứ quán Đài Loan tại Việt Nam
Đại sứ quán Man-đi-vơ tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc
Đại sứ quán I-xra-en tại Việt Nam
Đại sứ quán A-rập Xê-út tại Thái Lan
Đại sứ quán Bê-nanh tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
Liên kết website