Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Ý tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 9 Phố Lê Phùng Hiểu. (04) 3 825 6246, (04) 3 825 6256 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Mondial Center Unit 205, 203 Đường Đồng Khởi, Quận 1 (08) 3 824 1998 Chi tiết


Đại sứ quán O-man tại Thái Lan
Đại sứ quán Cote D 'Ivoire tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Đại sứ quán Xô-ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam
Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Pê-ru tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Palestinian Territory tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba
Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Ai xơ len tại Trung quốc
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
Đại sứ quán Ni-giê-ri-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Đại sứ quán I-xra-en tại Việt Nam
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Ý tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
Đại sứ quán Việt Nam tại Hồng Kông
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Mi-an-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây Đa-ra-xu-lam
Liên kết website