Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 31 Phố Hai Bà Trưng. (04) 3 936 0500 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Đường Lê Duẩn, Quận 1 (08) 3 829 8433 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi: Lãnh sự quán
Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Quận 1
Điện thoại: (08) 3 829 8433
Email: bcghcmc@hcm.vnn.vn


Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Triều Tiên
Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la
Đại sứ quán Ga - na tại Trung quốc
Đại sứ quán Lít-va tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-pua Nie Ghi-nê tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po
Đại sứ quán Mi-an-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Ca-giắc-xtan tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
Đại sứ quán Gooc-đa-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Ai xơ len tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Việt Nam tại Qua-ta
Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc
Đại sứ quán Xi-ri tại Trung quốc
Đại sứ quán Ma-lai-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-xra-en
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Ý tại Việt Nam
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hồng Kông
Liên kết website