Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Số 29 đường Trần Phú (04) 3 845 3836/7, (04) 3 843 0245/6 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 126 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 (08) 3 829 1967 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Lãnh sự quán Đức tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi: Lãnh sự quán
Địa chỉ: 126 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Điện thoại: (08) 3 829 1967
Fax: (08) 3 823 1919
Email: info@hoch.diplo.de


Đại sứ quán Việt Nam tại I-xra-en
Đại sứ quán Căm-pu-chia tại Việt Nam
Đại sứ quán Pê-ru tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân
Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Úc
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc
Đại sứ quán Ác-hen-ti-na tại Việt Nam
Đại sứ quán An-ba-ni tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Triều Tiên
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Xô-ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán U-ru-goay tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Bu-run-đi tại Trung quốc
Đại sứ quán Ma-đa-ga-xca tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
Đại sứ quán Áo tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam
Đại sứ quán Lít-va tại Việt Nam
Đại sứ quán Úc tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Pê-ru tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Xi-ri tại Trung quốc
Đại sứ quán Ruanda tại Trung quốc
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam
Liên kết website