Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Đức tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Số 29 đường Trần Phú (04) 3 845 3836/7, (04) 3 843 0245/6 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 126 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 (08) 3 829 1967 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Lãnh sự quán Đức tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi: Lãnh sự quán
Địa chỉ: 126 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3
Điện thoại: (08) 3 829 1967
Fax: (08) 3 823 1919
Email: info@hoch.diplo.de


Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
Đại sứ quán Pa-pua Nie Ghi-nê tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Qua-ta tại Thái Lan
Đại sứ quán Tuy-ni-di tại Trung quốc
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Đại sứ quán Xu-đăng tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam
Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Việt Nam tại Qua-ta
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Đại sứ quán Ma-rốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Ni-giê-ri-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-kia
Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-giăm-bích
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Dăm- bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Ga - na tại Trung quốc
Đại sứ quán An-giê-ri tại Việt Nam
Liên kết website