Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Tầng 06, toà nhà Daeha Office Tower, 360 Phố Kim Ma. (04) 3 831 5650 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Căn hộ 901, toà nhà Saigon Tower, 29 Đại Lộ Lê Duẩn, Quận 1. (08) 3 823 5932 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Lãnh sự quán Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi: Lãnh sự quán
Địa chỉ: Căn hộ 901, toà nhà Saigon Tower, 29 Đại Lộ Lê Duẩn, Quận 1.
Điện thoại: (08) 3 823 5932
Fax: (08) 3 823 5934
Email: hcm@minbuza.nl


Đại sứ quán Ác-mê-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam
Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-kít-xtan tại Việt Nam
Đại sứ quán Cote D 'Ivoire tại Trung quốc
Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Bu-run-đi tại Trung quốc
Đại sứ quán Ni-giê-ri-a tại Việt Nam
Đại sứ quán A-dec-bai-gian tại Trung quốc
Đại sứ quán Si-ê-ra-lê-ôn tại Trung quốc
Đại sứ quán Crô-a-ti-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Triều Tiên
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam
Đại sứ quán Ghi-nê tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ý
Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc
Đại sứ quán Chi - Lê tại Việt Nam
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Đại sứ quán Pê-ru tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Xéc-bi-a tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Ghi-nê Xích Đạo tại Trung quốc
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ni-giê-ri-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-giắc-xtan
Liên kết website