Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội Tầng 06, toà nhà Daeha Office Tower, 360 Phố Kim Ma. (04) 3 831 5650 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Căn hộ 901, toà nhà Saigon Tower, 29 Đại Lộ Lê Duẩn, Quận 1. (08) 3 823 5932 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Lãnh sự quán Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi: Lãnh sự quán
Địa chỉ: Căn hộ 901, toà nhà Saigon Tower, 29 Đại Lộ Lê Duẩn, Quận 1.
Điện thoại: (08) 3 823 5932
Fax: (08) 3 823 5934
Email: hcm@minbuza.nl


Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại sứ quán Bra-xin tại Việt Nam
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Chi - Lê tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
Đại sứ quán Man-đi-vơ tại Ấn Độ
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Đại sứ quán Mi-an-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Can-na-đa
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Đại sứ quán Palestinian Territory tại Việt Nam
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Cộng hoà Séc tại Việt Nam
Đại sứ quán I-xra-en tại Việt Nam
Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất tại Trung quốc
Đại sứ quán Li-bi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Nam Phi tại Việt Nam
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ni-giê-ri-a
Liên kết website