Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 57 Phố Trần Hưng Đạo (04) 3 944 5700 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh 27 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 102 Đường Hai Bà Trưng. (08) 3 829 7231 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi: Lãnh sự quán
Địa chỉ: 27 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, 102 Đường Hai Bà Trưng.
Điện thoại: (08) 3 829 7231
Fax: (08) 3 829 1675
Điện thoại ngoài giờ: (08) 3 829 6056 / 824 8380


Đại sứ quán Vê-nê-du-ê-la tại Việt Nam
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Qua-ta
Đại sứ quán Xu-đăng tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Đại sứ quán Man-ta tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật bản
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Xlô-ven-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Đại sứ quán Việt Nam tại Hồng Kông
Đại sứ quán Bra-xin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất
Đại sứ quán Palestinian Territory tại Việt Nam
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Nê-pal tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Việt Nam tại Căm-pu-chia
Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Liên kết website