Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Dubai Villa no.11, Str. 323/36, Al Jafiliya, Bur Dubai - Dubi, UAE P.O. Box 11457 39 88 924 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Lãnh sự quán Việt Nam tại Dubai

Tên gọi: Lãnh sự quán
Địa chỉ: Villa no.11, Str. 323/36, Al Jafiliya, Bur Dubai - Dubi, UAE P.O. Box 11457
Điện thoại: 39 88 924
Fax: 39 88 624
Email: vnhanoi@emirates.net.ae
Mã điện thoại: 00-971-4


Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Xô-ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Đại sứ quán Ca-giắc-xtan tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Hun-ga-ri
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Ba lan tại Việt Nam
Đại sứ quán I-xra-en tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Đại sứ quán Cote D 'Ivoire tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Thái Lan
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét
Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Đại sứ quán Na-mi-bi-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Đức tại Việt Nam
Đại sứ quán Ru-ma-ni tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-giăm-bích
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán Niu-di-lân tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ý
Đại sứ quán Ni-giê-ri-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Đại sứ quán Pa-na-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam
Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam
Liên kết website