Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Dubai Villa no.11, Str. 323/36, Al Jafiliya, Bur Dubai - Dubi, UAE P.O. Box 11457 39 88 924 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Lãnh sự quán Việt Nam tại Dubai

Tên gọi: Lãnh sự quán
Địa chỉ: Villa no.11, Str. 323/36, Al Jafiliya, Bur Dubai - Dubi, UAE P.O. Box 11457
Điện thoại: 39 88 924
Fax: 39 88 624
Email: vnhanoi@emirates.net.ae
Mã điện thoại: 00-971-4


Đại sứ quán Crô-a-ti-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Đại sứ quán Bu-run-đi tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán A-dec-bai-gian tại Trung quốc
Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam
Đại sứ quán Băng-la-đét tại Việt Nam
Đại sứ quán Ghi-nê tại Trung quốc
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kít-xtan
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Thái Lan
Đại sứ quán Lít-va tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Đại sứ quán Buốc-ki-na Pha-xô tại Ấn Độ
Đại sứ quán Uganda tại Trung quốc
Đại sứ quán Đài Loan tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba
Đại sứ quán Gim-ba-buê tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán I-ran tại Việt Nam
Đại sứ quán Ma-đa-ga-xca tại Trung quốc
Đại sứ quán Căm-pu-chia tại Việt Nam
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Ruanda tại Trung quốc
Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất
Đại sứ quán Ga - na tại Trung quốc
Liên kết website