Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Berlin ELSENSTRASSE 3 12435 Berlin - Treptow 53630 - 108, 119,113, 104 Chi tiết
Bonn Konstantin Strase 37.53179 Bonn 357021, 957540 Chi tiết
Frankfurt Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt am Main 49-69-795 336 50 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt

Tên gọi: Lãnh sự quán
Địa chỉ: Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt am Main
Điện thoại: 49-69-795 336 50
Fax: 49-69-795 336 511
Email: tlsqvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn


Đại sứ quán Ma-xê-đô-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Bê-la-rút tại Việt Nam
Đại sứ quán Lít-va tại Việt Nam
Đại sứ quán Si-ê-ra-lê-ôn tại Trung quốc
Đại sứ quán Mô-ri-ta-ni tại Trung quốc
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Man-đi-vơ tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-kia
Đại sứ quán Pa-pua Nie Ghi-nê tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Việt Nam
Đại sứ quán Hun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Ý tại Việt Nam
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Đại sứ quán Sri Lan ka tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi
Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ
Đại sứ quán A-rập Xê-út tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Ý
Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la
Đại sứ quán Man-ta tại Trung quốc
Đại sứ quán Na-uy tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hoà Séc
Đại sứ quán Việt Nam tại U-giơ-be-kít-xtan
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Đại sứ quán Công-gô tại Trung quốc
Liên kết website