Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Berlin ELSENSTRASSE 3 12435 Berlin - Treptow 53630 - 108, 119,113, 104 Chi tiết
Bonn Konstantin Strase 37.53179 Bonn 357021, 957540 Chi tiết
Frankfurt Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt am Main 49-69-795 336 50 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt

Tên gọi: Lãnh sự quán
Địa chỉ: Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt am Main
Điện thoại: 49-69-795 336 50
Fax: 49-69-795 336 511
Email: tlsqvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn


Đại sứ quán Cô-oét tại Việt Nam
Đại sứ quán Xô-ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Ác-mê-ni-a tại Trung quốc
Đại sứ quán Mi-an-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Ca-giắc-xtan tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Chi - Lê
Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na
Đại sứ quán Ghi-nê Xích Đạo tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc
Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam
Đại sứ quán Tô-gô tại Trung quốc
Đại sứ quán A-dec-bai-gian tại Trung quốc
Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Xin-ga-po tại Việt Nam
Đại sứ quán Gim-ba-buê tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam
Đại sứ quán Mô-giăm-bích tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-giăm-bích
Đại sứ quán Man-ta tại Trung quốc
Đại sứ quán Đài Loan tại Việt Nam
Đại sứ quán Liên Bang Nga tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Bê-nanh tại Trung quốc
Liên kết website