Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Ý tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 9 Phố Lê Phùng Hiểu. (04) 3 825 6246, (04) 3 825 6256 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Mondial Center Unit 205, 203 Đường Đồng Khởi, Quận 1 (08) 3 824 1998 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Lãnh sự quán Ý tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi: Lãnh sự quán
Địa chỉ: Mondial Center Unit 205, 203 Đường Đồng Khởi, Quận 1
Điện thoại: (08) 3 824 1998
Fax: (08) 3 823 1534
Email: carloanzon@hcm.fpt.vn


Đại sứ quán Xô-ma-li tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Á Rập thống nhất
Đại sứ quán Ghi-nê Xích Đạo tại Trung quốc
Đại sứ quán Na-uy tại Việt Nam
Đại sứ quán Pa-pua Nie Ghi-nê tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Buốc-ki-na Pha-xô tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Đại sứ quán Đài Loan tại Việt Nam
Đại sứ quán Cu-ba tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Si-ê-ra-lê-ôn tại Trung quốc
Đại sứ quán Síp tại Ấn Độ
Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin
Đại sứ quán Pa-ra-guay tại Nhật bản
Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lan ka
Đại sứ quán Bru-nây Đa-ra-xu-lam tại Việt Nam
Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam
Đại sứ quán Y-ê-men tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán An-giê-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam
Đại sứ quán Gim-ba-buê tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Hun-ga-ri tại Việt Nam
Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam
Đại sứ quán Lít-va tại Việt Nam
Đại sứ quán Tuy-ni-di tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Ác-hen-ti-na
Liên kết website