Đại sứ quán

Sứ quán
Tại nước

Đại sứ quán Ý tại Việt Nam

Thành Phố Địa chỉ Điện thoại
Hà Nội 9 Phố Lê Phùng Hiểu. (04) 3 825 6246, (04) 3 825 6256 Chi tiết
TP. Hồ Chí Minh Mondial Center Unit 205, 203 Đường Đồng Khởi, Quận 1 (08) 3 824 1998 Chi tiết

Thông tin chi tiết về Lãnh sự quán Ý tại TP. Hồ Chí Minh

Tên gọi: Lãnh sự quán
Địa chỉ: Mondial Center Unit 205, 203 Đường Đồng Khởi, Quận 1
Điện thoại: (08) 3 824 1998
Fax: (08) 3 823 1534
Email: carloanzon@hcm.fpt.vn


Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nây Đa-ra-xu-lam
Đại sứ quán Việt Nam tại Trung quốc
Đại sứ quán Si-ê-ra-lê-ôn tại Trung quốc
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Triều Tiên
Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô
Đại sứ quán Việt Nam tại I-rắc
Đại sứ quán Phi-líp-pin tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
Đại sứ quán Mi-an-ma tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi
Đại sứ quán U-giơ-be-kít-xtan tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba
Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Hun-ga-ri
Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga
Đại sứ quán Mông Cổ tại Việt Nam
Đại sứ quán Mê-hi-cô tại Việt Nam
Đại sứ quán Xlô-va-kia tại Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni
Đại sứ quán Cô-lôm-bi-a tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Pa-pua Nie Ghi-nê tại In-đô-nê-xi-a
Đại sứ quán Phi-gi tại Ma-lai-xi-a
Đại sứ quán Nê-pal tại Mi-an-ma
Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật bản
Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ
Liên kết website